Privaatsuspoliitika

Üldine teave

Käesolev privaatsuspoliitika sisaldab üksikasjalikku teavet selle kohta, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate meie veebisaite nuuvý.de, nuuvý.pl, nuuvý.com, nuuvý.cz, nuuvý.ee ja nuuvý.lt. Isikuandmed on mis tahes andmed, mida saab kasutada teie isikliku tuvastamise eesmärgil. Teie andmete töötlemisel järgime rangelt õigusnorme, eelkõige üldist andmekaitsemäärust („GDPR“), ja peame väga oluliseks, et teie külastus meie veebisaidil oleks absoluutselt turvaline.

Vastutav asutus

Käesoleva veebisaidi isikuandmete kogumise ja töötlemise eest vastutavaks andmetöötlejaks on

 

Nimi: buero digitale GmbH

Tänav, maja number: Albert-Einstein-Str. 47

Postiindeks, linn: 02977 Hoyerswerda

Riik: Saksamaa

E-post: info@nuuvy.com

 

 

Juurdepääsuandmed (serveri logifailid)

Kui külastate meie veebisaiti, kogume ja salvestame automaatselt juurdepääsuandmeid nn serverilogifailidesse, mida teie veebilehitseja automaatselt meile edastab. Need on:

  • teie arvuti brauseri tüüp ja brauseri versioon
  • serveripäringu kuupäev ja kellaaeg
  • IP aadress praegu kasutatakse teie PC (võimalik anonüümne vorm).

 

Nagu reegel, see ei ole võimalik ja mitte mõeldud meile tuvastada teid isiklikult. Selliste andmete töötlemine toimub vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f, et kaitsta meie õigustatud huvi meie veebisaidi stabiilsuse ja funktsionaalsuse parandamiseks.

küpsised

Me kasutame küpsiseid, et muuta meie veebisaidi külastamine atraktiivsemaks ja võimaldada teatud funktsioonide kasutamist. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse. Küpsised ei saa käivitada programme ega kanda teie arvutisüsteemi viiruseid.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise suhtlusprotsessi läbiviimiseks või teatud funktsioonide pakkumiseks, mida te olete taotlenud, salvestatakse Art. 6 lõike 1 punkti f GDPR alusel. Meil on õigustatud huvi küpsiste salvestamise vastu, et meie teenuseid tehniliselt veavabalt ja optimaalselt pakkuda. Insofar kui muud küpsised (e.g. küpsised analüüsimiseks teie surfing käitumine) on salvestatud, need on käsitletud eraldi selles privaatsust.

Enamik meie kasutatavatest küpsistest on nn seansiküpsised. Need kustutatakse automaatselt teie külastuse lõpus. Teised küpsised jäävad teie lõppseadmesse, kuni te need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie brauseri järgmisel külastusel ära tunda.

Saate seadistada oma brauseri nii, et teid teavitatakse küpsiste seadistamisest ja lubada küpsiste ainult üksikjuhtudel, välistada küpsiste vastuvõtmine teatud juhtudel või üldiselt ja küpsiste automaatne kustutamine brauseri sulgemisel. Kui küpsised on deaktiveeritud, võib selle veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

Matomo

See veebisait kasutab avatud lähtekoodiga veebianalüüsi teenust Matomo. Matomo abil saame koguda ja analüüsida andmeid meie veebisaidi kasutamise kohta veebisaidi külastajate poolt. See võimaldab meil muu hulgas teada saada, millal milliseid lehekülgi külastati ja millisest piirkonnast. Samuti salvestame erinevaid logifaile (nt IP-aadress, viitaja, kasutatud brauser ja operatsioonisüsteem) ning saame mõõta, kas meie veebisaidi külastajad sooritavad teatud toiminguid (nt klõpsud, ostud jne). Seda analüüsivahendit kasutatakse GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi analüüsida kasutajate käitumist, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka reklaami. Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine üksnes GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a ja TTDSG § 25 lõike 1 alusel, kui nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. IP-anonüümimine Kasutame IP-anonüümimist Matomo analüüsiks. See tähendab, et teie IP-aadressi lühendatakse enne analüüsimist, nii et seda ei saa enam selgelt teile omistada. Hosting Me majutame Matomo't ainult oma serverites, nii et kõik analüüsiandmed jäävad meile ja neid ei anta edasi.

Uudiskiri

Kui olete andnud selleks selgesõnalise nõusoleku, saadame regulaarselt meie uudiskirja teie e-posti aadressile. Meie uudiskirja saamiseks peate meile oma e-posti aadressi esitama ja seejärel seda kinnitama. Täiendavad andmed ei ole kogutud või on vabatahtlik. The data on kasutatud eksklusiivne saatmiseks uudiskirja.

Uudiskirjale registreerimisel esitatud andmeid töödeldakse üksnes teie nõusoleku alusel vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile a. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks saatke meile lihtsalt mitteametlik e-kiri või loobuge tellimusest uudiskirja lingi „Tühista tellimus“ kaudu. Tühistamine ei mõjuta juba toimunud andmetöötlustoimingute seaduslikkust.

Tühistamise korral kustutatakse tellimuse loomiseks sisestatud andmed. Kui need andmed on meile edastatud muudel eesmärkidel ja mujal, jäävad need meile.

 

Kontaktvorm

Kui võtate meiega ühendust e-posti või kontaktvormi kaudu, salvestatakse edastatud andmed, sealhulgas teie kontaktandmed, et teie päringut töödelda või olla kättesaadav järelpärimiste puhul. Neid andmeid ei edastata ilma teie nõusolekuta.

Kontaktvormi sisestatud andmeid töödeldakse üksnes teie nõusoleku alusel (GDPR artikli 6 lõige 1 punkt a). Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tühistamiseks piisab mitteametlikust teatest e-posti teel. Tagasivõtmiseni tehtud andmetöötlustoimingute õiguspärasust see ei mõjuta.

Kontaktvormi kaudu edastatud andmed jäävad meile, kuni te palute neid kustutada, tühistate oma nõusoleku säilitamiseks või kuni andmete säilitamine ei ole enam vajalik. Kohustuslikud seadusesätted - eelkõige säilitamisperioodid - ei mõjuta seda.

 

Kasutajakonto

Kui avate kasutajakonto, nõustute oma isikuandmete, nagu nimi, aadress ja e-posti aadress, ning kasutusandmete (kasutajanimi, parool) säilitamisega. See võimaldab teil oma e-posti aadressi ja isikliku parooliga sisse logida.

Andmete kasutamine ja edastamine

Me ei müü ega turusta muul viisil kolmandatele isikutele isikuandmeid, mida te meile näiteks e-posti teel edastate (nt teie nimi ja aadress või e-posti aadress). Teie isikuandmeid töödeldakse ainult teiega peetava kirjavahetuse eesmärgil ja ainult sel eesmärgil, milleks te meile andmed andsite. Maksete töötlemiseks edastame teie makseandmed makse sooritamisega tellitud krediidiasutusele.

Meie veebisaidi külastamisel automaatselt kogutud andmeid kasutatakse ainult eespool nimetatud eesmärkidel. Andmeid ei kasutata ühelgi muul eesmärgil.

Me kinnitame teile, et me ei anna teie isikuandmeid edasi kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui me oleme selleks seaduslikult kohustatud või kui te olete andnud meile selleks eelnevalt oma nõusoleku.

Pange tähele, et nuuvý GmbH käivitamisetapis tegutseb buero digitale GmbH nuuvý nimel ja seetõttu kogutakse kõik isikuandmed buero digitale GmbH nimel. See meede on ajutine ja eeldab andmete hilisemat edastamist nuuvý GmbH-le (pärast asutamist).

 

SSL ja TLS krüpteerimine

Meie veebisait kasutab SSL- või TLS-krüpteerimist turvalisuse tagamiseks ja konfidentsiaalse sisu edastamise kaitsmiseks, näiteks päringute puhul, mida saadate meile kui saidi operaatorile. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära selle järgi, et brauseri aadressirida muutub „http://“ asemel „https://“ ja teie brauserireas oleva lukusümboli järgi.

Kui SSL või TLS krüpteerimine on aktiveeritud, andmeid edastate meile ei saa lugeda kolmandate isikute poolt.

 

Ladustamisperiood

Meie veebilehe kaudu meile esitatud isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni eesmärk, milleks need meile usaldati, on täidetud. Kui kaubandus- ja maksuseaduste kohaselt tuleb järgida säilitustähtaegu, võib teatavate andmete säilitamise aeg olla kuni 10 aastat.

Andmesubjektide õigused

Andmesubjektina on teil vastavalt seadusesätetele vastutava töötleja suhtes järgmised õigused seoses teid puudutavate isikuandmete töötlemisega:

 

2.1 Tühistamisõigus

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral. Kui teie andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek andmetöötluseks vastavalt GDPRi artikli 7 lõikele 3 igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist. Andmete säilitamine arveldamise ja raamatupidamise eesmärgil ei mõjuta tagasivõtmist.

 

2.2 Õigus saada teavet

Kooskõlas GDPR 15-ga on teil õigus nõuda meilt kinnitust selle kohta, kas me töötleme teid puudutavaid isikuandmeid. Kui selline töötlemine toimub, on teil õigus saada teavet teie poolt töödeldavate isikuandmete, töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete kategooriate, vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate, kellele teie andmeid on avaldatud või avaldatakse, kavandatud säilitamisaja või säilitamisaja määramise kriteeriumide, andmete ülekantavuse õiguse olemasolu ja õiguse esitada vastuväiteid töötlemise kohta. säilitamisperioodi kindlaksmääramise kriteeriumid, õigus andmete parandamisele, kustutamisele, töötlemise piiramisele, töötlemise vaidlustamisele, kaebuse esitamisele järelevalveasutusele, teie andmete päritolu, kui me ei ole neid teie käest kogunud, automatiseeritud otsuste tegemise, sealhulgas profiilianalüüsi olemasolu ja vajaduse korral sisuline teave asjaomase loogika kohta ning sellise töötlemise ulatus ja kavandatud mõju teile, samuti teie õigus saada teavet üldmääruse artikli 46 kohastest tagatistest, kui teie andmeid edastatakse kolmandatesse riikidesse.

2.3 Õigus andmete parandamisele

Vastavalt GDPRi artiklile 16 on teil õigus igal ajal nõuda teid puudutavate ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist ja/või puudulike andmete täiendamist.

2.4 Õigus andmete kustutamisele

Vastavalt GDPRi artiklile 17 on teil õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui kehtib üks järgmistest põhjustest.

 

a) Teie isikuandmed ei ole enam vajalikud seoses eesmärkidega, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi.

b) Te tühistate oma nõusoleku, millel töötlemine põhines vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile a või artikli 9 lõike 2 punktile a, ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.

c) Te esitate GDPRi artikli 21 lõike 1 alusel vastuväite töötlemise vastu ja töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjusi või te esitate GDPRi artikli 21 lõike 2 alusel vastuväite töötlemise vastu.

d) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.

e) Isikuandmete kustutamine on vajalik liidu õigusest või selle liikmesriigi õigusest tuleneva õigusliku kohustuse täitmiseks, mille kohaldamisalasse me kuulume.

f) Isikuandmeid on kogutud seoses GDPRi artikli 8 lõikes 1 osutatud infoühiskonna teenuste pakkumisega.

 

Seda õigust ei ole siiski olemas, kui töötlemine on vajalik.

a) sõnavabaduse ja teabevabaduse teostamiseks;

b) sellise õigusliku kohustuse täitmiseks, mis nõuab töötlemist liidu või liikmesriigi õiguse alusel, mille suhtes me oleme kohustatud tegutsema, või avaliku huvi või meile antud avaliku võimu teostamiseks.

c) rahvatervise valdkonnas avaliku huvi tõttu vastavalt GDPRi artikli 9 lõike 2 punktidele h ja i ning artikli 9 lõikele 3;

d) avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadusliku või ajaloolise uurimise või statistilistel eesmärkidel vastavalt GDPRi artikli 89 lõikele 1, kui andmesubjekti õigus tõenäoliselt muudab võimatuks või kahjustab tõsiselt selle töötlemise eesmärkide saavutamist; või

e) õiguslike nõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

 

Kui me oleme teie isikuandmed avalikustanud ja oleme kohustatud need vastavalt ülaltoodule kustutama, võtame asjakohased meetmed, sealhulgas tehnilised meetmed, võttes arvesse olemasolevat tehnoloogiat ja rakenduskulusid, et teavitada isikuandmeid töötlevaid vastutavaid töötlejaid sellest, et te kui andmesubjekt olete nõudnud neilt kõigi teie isikuandmetega seotud linkide või nende isikuandmete koopiate või koopiate kustutamist.

2.5 Õigus töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist (blokeerimist) vastavalt GDPRi artiklile 18. Selleks võite võtta meiega igal ajal ühendust õiguslikus teatises toodud aadressil. Töötlemise piiramise õigus on olemas järgmistel juhtudel.

 

a) Kui te vaidlustate meie poolt salvestatud isikuandmete õigsuse, vajame üldjuhul aega selle kontrollimiseks. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist läbivaatamise ajaks.

b) Kui teie isikuandmete töötlemine toimus/teostatakse ebaseaduslikult, võite kustutamise asemel taotleda andmete töötlemise piiramist.

c) Kui meil ei ole teie isikuandmeid enam vaja, kuid te vajate neid õiguslike nõuete esitamiseks, kaitsmiseks või jõustamiseks, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist nende kustutamise asemel.

d) Kui olete esitanud vastuväite vastavalt GDPRi artikli 21 lõikele 1, tuleb leida tasakaal teie ja meie huvide vahel. Kuni ei ole veel kindlaks tehtud, kelle huvid on ülekaalus, on teil õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid - peale nende säilitamise - töödelda ainult teie nõusolekul või õigusnõuete esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või ELi või liikmesriigi oluliste avalike huvide tõttu.

2.6 Õigus saada teavet

Kui te olete meie vastu esitanud õiguse andmete parandamisele, kustutamisele või töötlemise piiramisele, oleme kohustatud teavitama kõiki vastuvõtjaid, kellele teie isikuandmeid on avaldatud, andmete parandamisest või kustutamisest või töötlemise piiramisest, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalselt suuri jõupingutusi. Vastavalt GDPRi artiklile 19 on teil õigus saada taotluse korral teavet nende vastuvõtjate kohta.

 

2.7 Õigus mitte olla allutatud üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsil põhinevale otsusele.

Vastavalt GDPRi artiklile 22 on teil õigus mitte alluda üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsil põhinevale otsusele, mis tekitab teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või mõjutab teid samamoodi oluliselt.

See ei kehti, kui otsus

a) on vajalik teie ja meie vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks

b) on lubatud liidu või liikmesriigi õigusega, mida kohaldatakse vastutava töötleja suhtes ja mis sätestab ka sobivad meetmed teie õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks, või

c) teie selgesõnalisel nõusolekul.

 

Siiski ei tohi artikli 9 lõikes 1 nimetatud isikuandmete erikategooriate kohta teha otsuseid, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse artikli 9 lõike 2 punkti a) või g) kohaseid meetmeid teie õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks.

Punktides a ja c osutatud juhtudel rakendame sobivaid meetmeid teie õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks, vähemalt õigust saada vastutava töötleja poolset inimsekkumist, väljendada oma seisukohta ja vaidlustada otsus.

 

2.8 Õigus andmete ülekantavusele

Kui töötlemine põhineb teie nõusolekul vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile a või GDPR artikli 9 lõike 2 punktile a või lepingul vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile b ja seda tehakse automatiseeritud menetluste abil, on teil vastavalt GDPR artiklile 20 õigus saada meile esitatud isikuandmed struktureeritud, ühtses ja masinloetavas vormis ning edastada need teisele vastutavale isikule või taotleda nende edastamist teisele vastutavale isikule, kui see on tehniliselt võimalik.

 

2.9 Õigus esitada vastuväiteid

Kuivõrd me lähtume teie isikuandmete töötlemisel huvide tasakaalustamisest vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f, on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele teie konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel; see kehtib ka selle sätte alusel toimuva profiilianalüüsi kohta. Vastav õiguslik alus, millel töötlemine põhineb, on esitatud käesolevas privaatsuspoliitikas. Kui te esitate vastuväite, ei töötle me enam teie asjaomaseid isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui me suudame tõendada, et töötlemiseks on kaalukad õiguspärased põhjused, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine teenib õiguslike nõuete kehtestamist, esitamist või kaitsmist (vastuväide vastavalt GDPRi artikli 21 lõikele 1).

Kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele sellise turunduse eesmärgil; see kehtib ka profiilianalüüsi kohta, kui see on seotud sellise otseturundusega. Kui te esitate vastuväite, ei kasutata teie isikuandmeid enam otseturunduse eesmärgil (vastuväide vastavalt GDPR artikli 21 lõikele 2).

Infoühiskonna teenuste kasutamise kontekstis ja olenemata direktiivist 2002/58/EÜ on teil võimalus kasutada oma õigust esitada vastuväiteid automatiseeritud viisil, kasutades tehnilisi spetsifikatsioone.

 

2.10 Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele vastavalt GDPR artiklile 77.

GDPRi rikkumise korral on andmesubjektidel õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus on nende alaline elukoht, töökoht või väidetav rikkumine. Kaebuse esitamise õigus ei piira muude haldus- või õiguskaitsevahendite kasutamist.

Meie eest vastutav järelevalveasutus on

Saksi andmekaitseametnik

 

Postkast 11 01 32

01330 Dresden

 

Devrientstraße 5

01067 Dresden

 

Telefon: 03 51 / 85471-101

E-post: saechsdsb@slt.sachsen.de

Internet: https://www.saechsdsb.de/

 

Käesoleva privaatsuspoliitika kehtivus ja muutmine

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 24. aprillist 2024. Me jätame endale õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal kooskõlas kehtivate andmekaitse-eeskirjadega. See võib olla vajalik näiteks uute õigusnormide järgimiseks või meie veebisaidi muudatuste või uute teenuste arvessevõtmiseks meie veebisaidil. Kohaldatakse teie külastuse ajal kehtivat versiooni.

Kui käesolevat privaatsuspoliitikat muudetakse, kavatseme oma privaatsuspoliitikas tehtavad muudatused avaldada sellel leheküljel, et te oleksite täielikult kursis sellega, milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas me neid töötleme ja millistel tingimustel neid võib avaldada.

Privacy policy

General information

This privacy policy contains detailed information about what happens to your personal data when you visit our websites nuuvý.de, nuuvý.pl, nuuvý.com, nuuvý.cz, nuuvý.ee and nuuvý.lt. Personal data is any data that can be used to identify you personally. When processing your data, we strictly adhere to the legal provisions, in particular the General Data Protection Regulation ("GDPR"), and attach great importance to ensuring that your visit to our website is completely secure.

Responsible body

The data controller responsible for the collection and processing of personal data on this website is

Name: buero digitale GmbH

Street, house number: Albert-Einstein-Str. 47

Zip code, City: 02977 Hoyerswerda

Country: Germany

E-Mail: info@nuuvy.com

 

Access data (server log files)

When you visit our website, we automatically collect and store access data in so-called server log files, which your browser automatically transmits to us. These are

  • Browser type and browser version of your PC
  • Date and time of the server request
  • the IP address currently used by your PC (in anonymized form if necessary)

As a rule, it is not possible or intended for us to make a personal reference. The processing of such data is carried out in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f GDPR to protect our legitimate interest in improving the stability and functionality of our website.

Cookies

In order to make your visit to our website attractive and to enable the use of certain functions, we use so-called cookies. These are small text files that are stored on your end device. Cookies cannot execute programs or transmit viruses to your computer system.

Cookies that are required to carry out the electronic communication process or to provide certain functions that you have requested are stored on the basis of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. We have a legitimate interest in the storage of cookies for the technically error-free and optimized provision of our services. Insofar as other cookies (e.g. cookies to analyze your surfing behavior) are stored, these are treated separately in this privacy policy.

Most of the cookies we use are so-called "session cookies". They are automatically deleted at the end of your visit. Other cookies remain stored on your end device until you delete them. These cookies enable us to recognize your browser on your next visit.

You can set your browser so that you are informed about the setting of cookies and only allow cookies in individual cases, exclude the acceptance of cookies for certain cases or in general and activate the automatic deletion of cookies when closing the browser. If cookies are deactivated, the functionality of this website may be restricted.

Matomo

This website uses the open source web analysis service Matomo. With the help of Matomo, we are able to collect and analyze data about the use of our website by website visitors. This enables us to find out, among other things, when which pages were accessed and from which region. We also record various log files (e.g. IP address, referrer, browser and operating system used) and can measure whether our website visitors perform certain actions (e.g. clicks, purchases, etc.). The use of this analysis tool is based on Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in analyzing user behavior in order to optimize both its website and its advertising. If a corresponding consent has been requested, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR and § 25 para. 1 TTDSG, insofar as the consent includes the storage of cookies or access to information in the user's terminal device (e.g. device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. Consent can be revoked at any time. IP anonymization We use IP anonymization for the analysis with Matomo. Your IP address is shortened before the analysis so that it can no longer be clearly assigned to you. Hosting We host Matomo exclusively on our own servers so that all analysis data remains with us and is not passed on.

Newsletter

If you have expressly consented, we will regularly send our newsletter to your e-mail address. To receive our newsletter, you must provide us with your e-mail address and then verify it. Additional data is not collected or is voluntary. The data is used exclusively for sending the newsletter.

The data provided when registering for the newsletter will be processed exclusively on the basis of your consent in accordance with Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. You can withdraw your consent at any time. To withdraw your consent, simply send us an informal email or unsubscribe via the "Unsubscribe" link in the newsletter. The legality of the data processing operations already carried out remains unaffected by the revocation.

Data entered to set up the subscription will be deleted if you unsubscribe. If this data has been transmitted to us for other purposes and elsewhere, it will remain with us.

Contact form

If you contact us by e-mail or via a contact form, the data transmitted, including your contact details, will be stored in order to process your request or to be available for follow-up questions. This data will not be passed on without your consent.

The data entered in the contact form is processed exclusively on the basis of your consent (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). You can withdraw your consent at any time. An informal notification by e-mail is sufficient for revocation. The legality of the data processing operations carried out until the revocation remains unaffected by the revocation.

Data transmitted via the contact form will remain with us until you ask us to delete it, revoke your consent to storage or there is no longer any need to store the data. Mandatory statutory provisions - in particular retention periods - remain unaffected.

User account

When you open a user account, you consent to the storage of your personal data such as name, address and e-mail address as well as your usage data (user name, password). This enables you to log in with your e-mail address and your personal password.

Data use and disclosure

We will not sell or otherwise market the personal data that you provide to us, e.g. by e-mail (e.g. your name and address or your e-mail address), to third parties. Your personal data will only be processed for correspondence with you and only for the purpose for which you have provided us with the data. In order to process payments, we pass on your payment data to the credit institution commissioned with the payment.

Data that is automatically collected when you visit our website is only used for the aforementioned purposes. The data will not be used for any other purpose.

We assure you that we will not pass on your personal data to third parties unless we are legally obliged to do so or you have given us your prior consent.

It should be noted that during the start-up phase of nuuvý GmbH, buero digitale GmbH acts on behalf of nuuvý and therefore all personal data is collected in the name of buero digitale GmbH. This measure is temporary and requires a subsequent transfer of the data to nuuvý GmbH (after incorporation).

SSL or TLS encryption

Our website uses SSL or TLS encryption for security reasons and to protect the transmission of confidential content, such as requests that you send to us as the site operator. You can recognize an encrypted connection by the fact that the address line of the browser changes from "http://" to "https://" and by the lock symbol in your browser line.

If SSL or TLS encryption is activated, the data you transmit to us cannot be read by third parties.

Storage duration

Personal data provided to us via our website will only be stored until the purpose for which it was entrusted to us has been fulfilled. Insofar as retention periods under commercial and tax law must be observed, the storage period for certain data may be up to 10 years.

Rights of data subjects

As the data subject, you have the following rights vis-à-vis the controller with regard to the personal data concerning you in accordance with the statutory provisions:

2.1 Right of withdrawal

Many data processing operations are only possible with your express consent. If the processing of your data is based on your consent, you have the right to withdraw your consent to the processing of data at any time with effect for the future in accordance with Art. 7 (3) GDPR. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. The storage of data for billing and accounting purposes remains unaffected by a revocation.

2.2 Right to information

In accordance with Art. 15 GDPR, you have the right to request confirmation from us as to whether we are processing personal data concerning you. If such processing is taking place, you have the right to information about your personal data processed by us, the purposes of the processing, the categories of personal data processed, the recipients or categories of recipients to whom your data has been or will be disclosed, the planned storage period or criteria for determining the storage period, the existence of a right to rectification, erasure or restriction of processing and the right to object to such processing. the criteria for determining the storage period, the existence of a right to rectification, erasure, restriction of processing, objection to processing, complaint to a supervisory authority, the origin of your data if it was not collected from you by us, the existence of automated decision-making including profiling and, if applicable, meaningful information on the logic involved and the scope and intended effects of such processing on you, as well as your right to be informed of the guarantees pursuant to Art. 46 GDPR if your data is transferred to third countries.

2.3 Right to rectification

In accordance with Art. 16 GDPR, you have the right to request the immediate correction of incorrect personal data concerning you and/or the completion of your incomplete data at any time.

2.4 Right to erasure

You have the right to request the deletion of your personal data in accordance with Art. 17 GDPR if one of the following reasons applies:

a) Your personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed.

b) You revoke your consent on which the processing was based pursuant to Art. 6 para. 1 lit. a or Art. 9 para. 2 lit. a GDPR and there is no other legal basis for the processing.

c) You object to the processing pursuant to Art. 21 (1) GDPR and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or you object to the processing pursuant to Art. 21 (2) GDPR.

d) The personal data was processed unlawfully.

e) The deletion of personal data is necessary to fulfill a legal obligation under Union law or the law of the Member State to which we are subject.

f) The personal data was collected in relation to information society services offered in accordance with Art. 8 para. 1 GDPR.


However, this right does not apply if the processing is necessary:

a) to exercise the right to freedom of expression and information;

b) for compliance with a legal obligation which requires processing by Union or Member State law to which we are subject or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in us;

c) for reasons of public interest in the area of public health pursuant to Art. 9 para. 2 lit. h and i and Art. 9 para. 3 GDPR;

d) for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Art. 89 para. 1 GDPR, insofar as the right of the data subject is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the objectives of that processing, or

e) for the assertion, exercise or defense of legal claims.


If we have made your personal data public and we are obliged to delete it in accordance with the above, we will take appropriate measures, including technical measures, taking into account the available technology and the implementation costs, to inform data controllers who process the personal data that you, as the data subject, have requested them to delete all links to your personal data or copies or replications of this personal data.

2.5 Right to restriction of processing

You have the right to request the restriction of processing (blocking) of your personal data in accordance with Art. 18 GDPR. To do so, you can contact us at any time at the address given in the legal notice. The right to restriction of processing exists in the following cases

a) If you dispute the accuracy of your personal data stored by us, we generally need time to check this. For the duration of the review, you have the right to request that the processing of your personal data be restricted.

b) If the processing of your personal data was/is carried out unlawfully, you can request the restriction of data processing instead of erasure.

c) If we no longer need your personal data, but you need it for the exercise, defense or assertion of legal claims, you have the right to request the restriction of the processing of your personal data instead of deletion.

d) If you have lodged an objection pursuant to Art. 21 (1) GDPR, a balance must be struck between your interests and ours. As long as it has not yet been determined whose interests prevail, you have the right to request the restriction of the processing of your personal data.


If you have restricted the processing of your personal data, this data - apart from its storage - may only be processed with your consent or for the establishment, exercise or defense of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person or for reasons of important public interest of the EU or of a Member State.

2.6 Right to information

If you have asserted the right to rectification, erasure or restriction of processing against us, we are obliged to notify all recipients to whom your personal data has been disclosed of this rectification or erasure of the data or restriction of processing, unless this proves impossible or involves a disproportionate effort. In accordance with Art. 19 GDPR, you have the right to be informed about these recipients upon request.

2.7 Right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling

In accordance with Art. 22 GDPR, you have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing - including profiling - which produces legal effects concerning you or similarly significantly affects you.

This does not apply if the decision

a) is necessary for the conclusion or performance of a contract between you and us,

b) is authorized by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard your rights and freedoms and legitimate interests; or

c) with your express consent.


However, the decisions in the cases referred to in (a) to (c) may not be based on special categories of personal data pursuant to Art. 9 para. 1 GDPR, unless Art. 9 para. 2 lit. a or lit. g applies and reasonable measures have been taken to protect the rights and freedoms and your legitimate interests.

In the cases referred to in (a) and (c), we will take reasonable steps to safeguard your rights and freedoms and your legitimate interests, including at least the right to obtain the intervention of a person on the part of the controller, to express your point of view and to contest the decision.

2.8 Right to data portability

If the processing is based on your consent pursuant to Art. 6 para. 1 lit. a GDPR or Art. 9 para. 2 lit. a GDPR or on a contract pursuant to Art. 6 para. 1 lit. b GDPR and is carried out using automated procedures, you have the right, pursuant to Art. 20 GDPR, to receive your personal data that you have provided to us in a structured, common and machine-readable format and to transmit it to another person responsible or to request that it be transmitted to another person responsible, insofar as this is technically feasible.

2.9 Right of objection

Insofar as we base the processing of your personal data on the balancing of interests pursuant to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, you have the right to object to the processing of your personal data at any time for reasons arising from your particular situation; this also applies to profiling based on this provision. The respective legal basis on which processing is based can be found in this privacy policy. If you object, we will no longer process your personal data concerned unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or the processing serves the establishment, exercise or defense of legal claims (objection pursuant to Art. 21 (1) GDPR).

If your personal data is processed for the purpose of direct marketing, you have the right to object at any time to the processing of personal data concerning you for the purpose of such marketing; this also applies to profiling insofar as it is associated with such direct marketing. If you object, your personal data will subsequently no longer be used for the purpose of direct marketing (objection pursuant to Art. 21 (2) GDPR).

Notwithstanding Directive 2002/58/EC, you have the option of exercising your right to object in connection with the use of information society services by means of automated procedures using technical specifications.

2.10 Right to lodge a complaint with the competent supervisory authority pursuant to Art. 77 GDPR

In the event of breaches of the GDPR, data subjects have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of their habitual residence, place of work or place of the alleged infringement. The right to lodge a complaint is without prejudice to other administrative or judicial remedies.

The supervisory authority responsible for us is

The Saxon Data Protection Commissioner

P.O. Box 11 01 32 
01330 Dresden

Devrientstraße 5 
01067 Dresden

Telephone: 03 51 / 85471-101

E-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de 
Internet: www.saechsdsb.de

Validity and amendment of this privacy policy

This privacy policy is valid from April 24, 2024. We reserve the right to amend this privacy policy at any time in compliance with the applicable data protection regulations. This may be necessary, for example, to comply with new legal provisions or to take account of changes to our website or new services on our website. The version available at the time of your visit applies.

If this Privacy Policy is amended, we intend to post changes to our Privacy Policy on this page so that you are fully aware of what personal information we collect, how we process it and under what circumstances it may be disclosed.

 

nuuvy.com nuuvy.cz nuuvy.de nuuvy.ee nuuvy.lt nuuvy.pl nuuvy.ua